Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa. NIP: 1132350312

1
1