Lista zajęć Paulina Metkowska WAKACJE Z ROBOTYKĄ - ROBOTYKA Z PROGRAMOWANIEM #zostańwkadrze 10 – 13 lat (6.07 - 10.07 )

WAKACJE Z ROBOTYKĄ - ROBOTYKA Z PROGRAMOWANIEM #zostańwkadrze 10 – 13 lat (6.07 - 10.07 )

Kategoria

edukacja / robotyka

Opis

10.30 – 12.00, sala 208
kwota: 250zł/ 5 dni

Robotyka jako zajęcia dodatkowe to doskonała inwestycja w przyszłość każdego dziecka. Oprócz doskonałej zabawy oferujemy dużą dawkę wiedzy, nowe znajomości, naukę współpracy i abstrakcyjnego myślenia. Podczas warsztatów dziewczynki i chłopcy projektują, programują i konstruują roboty w oparciu o najnowsze zestawy Lego® Education oraz roboty edukacyjne Edison i OzoBot.
Program zajęć będzie na bieżąco dostosowywany do umiejętności i zainteresowań uczestników. Zapraszamy uczestników naszych poprzednich warsztatów i zachęcamy do zapisu na kilka turnusów Lata w Kadrze (tematy z jednego tygodnia nie będą powtarzać się w kolejnych). Czekamy na chłopców i dziewczynki!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 10:30
06.07.2020
1 godz. 30 min. Lego Education Spike - wprowadzenie. Czujniki i silniki Warszawa,
Sala Akademia Pana Kleksa 208, piętro II DK Kadr
2 wt, 10:30
07.07.2020
1 godz. 30 min. Lego spike - budujemy psa Kiki Warszawa,
Sala Akademia Pana Kleksa 208, piętro II DK Kadr
3 śr, 10:30
08.07.2020
1 godz. 30 min. Kombajn i Sejf Warszawa,
Sala Akademia Pana Kleksa 208, piętro II DK Kadr
4 czw, 10:30
09.07.2020
1 godz. 30 min. Sejf cd. Warszawa,
Sala Akademia Pana Kleksa 208, piętro II DK Kadr
5 pt, 10:30
10.07.2020
1 godz. 30 min. Robot Edison - Scratch Warszawa,
Sala Akademia Pana Kleksa 208, piętro II DK Kadr

Recenzje

brak recenzji