Lista zajęć Tamara Grykowska – Treszczotko Letnia szkoła śpiewu operowego, musicalowego i rozrywkowego #zostańwkadrze

Letnia szkoła śpiewu operowego, musicalowego i rozrywkowego #zostańwkadrze

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

14.00-18.45
poniedziałek / środa
instruktorka: Tamara Grykowska – Treszczotko

opłata: 320 zł/mies., 80 zł/60 min.

W sprawie zapisów prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorką pod nr telefonu: 500 253 802 lub adresem mailowym: tamaragry@wp.pl

Nauka techniki śpiewu operowego, musicalowego i rozrywkowego obejmuje ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające aparat mowy, dykcję i indywidualnie dobrane ćwiczenia wokalne poszerzające skalę i siłę głosu. Uczestnik uczy się otwierania gardła i wyzwolenia głosu w sposób naturalny bez sztuczności i naśladownictwa. Pracując nad interpretacją utworów poznaje techniki wykonawcze legato, dynamiki. W śpiewie operowym wykorzystuje się ,,Praktyczną metodę włoskiego śpiewu N. Vaccai , arie starowłoskie, następnie pieśni i arie operowe. Podczas pracy z utworami dąży się do wyzwolenia emocji i rozwinięcia indywidualności ucznia. Podstawą metody jest bezwarunkowa akceptacja ucznia, a śpiew staje się też terapią.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19

-w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę

-w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę

-w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 14:00
06.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
2 śr, 14:00
08.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
3 pn, 14:00
13.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
4 śr, 14:00
15.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
5 pn, 14:00
20.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
6 śr, 14:00
22.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
7 pn, 14:00
27.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr
8 śr, 14:00
29.07.2020
6 godz. 45 min. Warszawa,
Sala Nieściszalni 209, piętro II, DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również