Lista zajęć Paulina Langa TEATRZAKI NA WAKACJACH godz. 10.00 – 11.00, 2 – 3 latki z opiekunami

TEATRZAKI NA WAKACJACH godz. 10.00 – 11.00, 2 – 3 latki z opiekunami

Opis

10.00 – 11.00, sala 315
opłata: 150zł - cykl 5 dni

Centrum Edukacyjne TEATRZAKI zaprasza maluszki w wieku 2-3 lata (wraz z opiekunami) na zajęcia teatralno-plastyczne Najmłodsze Teatrzaki. Cykl warsztatów trwa 5 dni, codziennie 60 minut, łącząc dwie formy aktywności: plastyczną i teatralną. Dzieci będą codziennie dostawać rekwizyt związany z tematem zajęć i brać udział w zabawach teatralnych i logorytmicznych o danej tematyce. Zajęcia będą mieć następującą formę:
Rozgrzewka wierszykowa i rozśpiewanka ok. 10 min
Zabawa ruchowa
Zabawa muzyczna
Zabawy z prostymi pomocami plastycznymi przygotowanymi na dany dzień
Gry i zabawy paluszkowe
Zabawy dźwiękiem i melodią
Wyciszenie i relaksacja

Zajęcia łączące tematykę teatralną, muzyczną i plastyczną niosą ze sobą wiele pozytywnych korzyści edukacyjnych i wychowawczych:
rozwijanie umiejętności społecznych
umuzykalnienie dzieci
rozwijanie zainteresowań teatralno-muzycznych dzieci
rozwijanie twórczego potencjału dzieci
stworzenie warunków do różnorodnej działalności dziecka

    W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 10:00
20.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
2 wt, 10:00
21.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
3 śr, 10:00
22.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
4 czw, 10:00
23.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
5 pt, 10:00
24.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również