Lista zajęć Paulina Langa TEATRZAKI NA WAKACJACH godz. 11.30 – 12.30, 4 – 6 lat bez opiekunów

TEATRZAKI NA WAKACJACH godz. 11.30 – 12.30, 4 – 6 lat bez opiekunów

Opis

11.30 – 12.30, sala 315
opłata: 150zł - cykl 5 dni

Centrum Edukacyjne TEATRZAKI zaprasza przedszkolaki w wieku 4-6 lat na zajęcia teatralno-plastyczne Przedszkolaki Teatrzaki. Cykl warsztatów trwa 5 dni, codziennie 60 minut zajęć, łącząc dwie formy aktywności: plastyczną i teatralną. Dzieci będą codziennie przygotowywać prosty rekwizyt związany z tematem zajęć i tworzyć scenki lub etiudy teatralne o tej tematyce. Dzieci będą aktorami – bohaterami swoich wakacyjnych historii. Zajęcia będą mieć następującą formę:
Rozgrzewka ruchowa i dykcyjna ok. 10 min
Omówienie tematu zajęć danego dnia
Wykonanie pomocy plastycznych związanych z tematem (np. piracka lornetka, muszle, indiański pióropusz)
Zabawy ruchowe związane z tematem zajęć
Zabawy muzyczne związane w tematem zajęć
Przygotowanie scenki na dany temat z wykorzystaniem rekwizytów
Finałowy pokaz scenek
Relaksacja i pożegnanie

Zajęcia łączące tematykę teatralną i plastyczną niosą ze sobą wiele pozytywnych korzyści edukacyjnych i wychowawczych:
rozwijanie umiejętności społecznych
kształtowanie postaw ekologicznych
rozwijanie zainteresowań teatralno-muzycznych dzieci
rozwijanie twórczego potencjału dzieci
stworzenie warunków do różnorodnej działalności dziecka

    Paulina Langa – instruktor teatralny i nauczycielka wychowania przedszkolnego.  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs teatru forum i zrealizowała tą metodą autorski spektakl w Dzierzbinie z III klasą SP.

Od 2016 związana jest z Teatrem Studio w Warszawie, gdzie prowadzi warsztaty i lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży. W Szkole Musicalowej Broadway Musical School prowadzi zajęcia aktorskie i przygotowuje grupy dzieci i młodzieży do występów na scenie.
Pozytywnie zakręcona, dzięki wielkiej dawce energii nakręca maluchy do twórczych działań i zawsze jest otwarta na ich pomysły. Uważa że teatr w pracy z dziećmi powinien przede wszystkim służyć rozwijaniu dziecięcej wyobraźni i twórczej postawy wobec świata oraz powinien dodawać skrzydeł.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 11:30
20.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
2 wt, 11:30
21.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
3 śr, 11:30
22.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
4 czw, 11:30
23.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr
5 pt, 11:30
24.07.2020
1 godz. Warszawa,
Sala Do utraty tchu 315, piętro III, DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również