Szachy

Opis

Opis: 
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.Wykształcone w ten sposób cechy umysłu objawiają się nie tylko przy szachownicy. Dodatkowymi umiejętnościami jakie zyskujemy są zwiększona koncentracja nad zagadnieniami, łatwość w zapamiętaniu szczegółów czy zwiększona szybkość w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły.

Każdy uczestni musi posiadać swoje szachy, notes i długopis.
Opłaty i kategoria wiekowa:
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI:
40 zł m-c, 1 x tyg. 60 min.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05
Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35
Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00
Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40
Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 18:40
07.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
2 pn, 19:50
07.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
3 pt, 18:00
11.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
4 pn, 17:35
14.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
5 pn, 18:40
14.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
6 pn, 19:50
14.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
7 pt, 18:00
18.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
8 pt, 19:05
18.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
9 pn, 17:35
21.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
10 pn, 18:40
21.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
11 pn, 19:50
21.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
12 pt, 18:00
25.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
13 pt, 19:05
25.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
14 pn, 17:35
28.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
15 pn, 18:40
28.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
16 pn, 19:50
28.09.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
17 pt, 18:00
02.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
18 pt, 19:05
02.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
19 pn, 17:35
05.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
20 pn, 18:40
05.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
21 pn, 19:50
05.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
22 pt, 18:00
09.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
23 pt, 19:05
09.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
24 pn, 17:35
12.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
25 pn, 18:40
12.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
26 pn, 19:50
12.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
27 pt, 18:00
16.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
28 pt, 19:05
16.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
29 pn, 17:35
19.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
30 pn, 18:40
19.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
31 pn, 19:50
19.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
32 pt, 18:00
23.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
33 pt, 19:05
23.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
34 pn, 17:35
26.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
35 pn, 18:40
26.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
36 pn, 19:50
26.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
37 pt, 18:00
30.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
38 pt, 19:05
30.10.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
39 pn, 17:35
02.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
40 pn, 18:40
02.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
41 pn, 19:50
02.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
42 pt, 18:00
06.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
43 pt, 19:05
06.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
44 pn, 17:35
09.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
45 pn, 18:40
09.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
46 pn, 19:50
09.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
47 pt, 18:00
13.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
48 pt, 19:05
13.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
49 pn, 17:35
16.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
50 pn, 18:40
16.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
51 pn, 19:50
16.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
52 pt, 18:00
20.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
53 pt, 19:05
20.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
54 pn, 17:35
23.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
55 pn, 18:40
23.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
56 pn, 19:50
23.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
57 pt, 18:00
27.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
58 pt, 19:05
27.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
59 pn, 17:35
30.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
60 pn, 18:40
30.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
61 pn, 19:50
30.11.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
62 pt, 18:00
04.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
63 pt, 19:05
04.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
64 pn, 17:35
07.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
65 pn, 18:40
07.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
66 pn, 19:50
07.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
67 pt, 18:00
11.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
68 pt, 19:05
11.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
69 pn, 17:35
14.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
70 pn, 18:40
14.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
71 pn, 19:50
14.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
72 pt, 18:00
18.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
73 pt, 19:05
18.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
74 pn, 17:35
21.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
75 pn, 18:40
21.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
76 pn, 19:50
21.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
77 pt, 18:00
25.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
78 pt, 19:05
25.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
79 pn, 17:35
28.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
80 pn, 18:40
28.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
81 pn, 19:50
28.12.2020
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
82 pt, 18:00
01.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
83 pt, 19:05
01.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
84 pn, 17:35
04.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
85 pn, 18:40
04.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
86 pn, 19:50
04.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
87 pt, 18:00
08.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
88 pt, 19:05
08.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
89 pn, 17:35
11.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
90 pn, 18:40
11.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
91 pn, 19:50
11.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
92 pt, 18:00
15.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
93 pt, 19:05
15.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
94 pn, 17:35
18.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
95 pn, 18:40
18.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
96 pn, 19:50
18.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
97 pt, 18:00
22.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
98 pt, 19:05
22.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
99 pn, 17:35
25.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
100 pn, 18:40
25.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
101 pn, 19:50
25.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
102 pt, 18:00
29.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
103 pt, 19:05
29.01.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
104 pn, 17:35
01.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
105 pn, 18:40
01.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
106 pn, 19:50
01.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
107 pt, 18:00
05.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
108 pt, 19:05
05.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
109 pn, 17:35
08.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
110 pn, 18:40
08.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
111 pn, 19:50
08.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
112 pt, 18:00
12.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
113 pt, 19:05
12.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
114 pn, 17:35
15.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
115 pn, 18:40
15.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
116 pn, 19:50
15.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
117 pt, 18:00
19.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
118 pt, 19:05
19.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
119 pn, 17:35
22.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
120 pn, 18:40
22.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
121 pn, 19:50
22.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
122 pt, 18:00
26.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
123 pt, 19:05
26.02.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
124 pn, 17:35
01.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
125 pn, 18:40
01.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
126 pn, 19:50
01.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
127 pt, 18:00
05.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
128 pt, 19:05
05.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
129 pn, 17:35
08.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
130 pn, 18:40
08.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
131 pn, 19:50
08.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
132 pt, 18:00
12.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
133 pt, 19:05
12.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
134 pn, 17:35
15.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
135 pn, 18:40
15.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
136 pn, 19:50
15.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
137 pt, 18:00
19.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
138 pt, 19:05
19.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
139 pn, 17:35
22.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
140 pn, 18:40
22.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
141 pn, 19:50
22.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
142 pt, 18:00
26.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
143 pt, 19:05
26.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
144 pn, 17:35
29.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
145 pn, 18:40
29.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
146 pn, 19:50
29.03.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
147 pt, 18:00
02.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
148 pt, 19:05
02.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
149 pn, 17:35
05.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
150 pn, 18:40
05.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
151 pn, 19:50
05.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
152 pt, 18:00
09.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
153 pt, 19:05
09.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
154 pn, 17:35
12.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
155 pn, 18:40
12.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
156 pn, 19:50
12.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
157 pt, 18:00
16.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
158 pt, 19:05
16.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
159 pn, 17:35
19.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
160 pn, 18:40
19.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
161 pn, 19:50
19.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
162 pt, 18:00
23.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
163 pt, 19:05
23.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
164 pn, 17:35
26.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
165 pn, 18:40
26.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
166 pn, 19:50
26.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
167 pt, 18:00
30.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
168 pt, 19:05
30.04.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
169 pn, 17:35
03.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
170 pn, 18:40
03.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
171 pn, 19:50
03.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
172 pt, 18:00
07.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
173 pt, 19:05
07.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
174 pn, 17:35
10.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
175 pn, 18:40
10.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
176 pn, 19:50
10.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
177 pt, 18:00
14.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
178 pt, 19:05
14.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
179 pn, 17:35
17.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
180 pn, 18:40
17.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
181 pn, 19:50
17.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
182 pt, 18:00
21.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
183 pt, 19:05
21.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
184 pn, 17:35
24.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
185 pn, 18:40
24.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
186 pn, 19:50
24.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
187 pt, 18:00
28.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
188 pt, 19:05
28.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
189 pn, 17:35
31.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
190 pn, 18:40
31.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
191 pn, 19:50
31.05.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
192 pt, 18:00
04.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
193 pt, 19:05
04.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
194 pn, 17:35
07.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
195 pn, 18:40
07.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
196 pn, 19:50
07.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
197 pt, 18:00
11.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
198 pt, 19:05
11.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
199 pn, 17:35
14.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
200 pn, 18:40
14.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
201 pn, 19:50
14.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
202 pt, 18:00
18.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
203 pt, 19:05
18.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
204 pn, 17:35
21.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca poniedziałek godz. 17:35 Łomianki,
Sala 23 klubowa
205 pn, 18:40
21.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. początkująca godz.18:40 Łomianki,
Sala 23 klubowa
206 pn, 19:50
21.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-pon./gr. zaawansowana godz. 19:50 Łomianki,
Sala 23 klubowa
207 pt, 18:00
25.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe-piatek gr. początkująca godz.18:00 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
208 pt, 19:05
25.06.2021
1 godz. Zajęcia grupowe - gr. początkująca piątek godz.19:05 Łomianki,
Sala 5 plastyczna
rozwiń

Recenzje

brak recenzji