PLASTYCZNE KORKI

Kategoria

sztuka / malarstwo

Opis

Warsztatowe zajęcia plastyczno-teoretyczne dla młodzieży i dorosłych obejmujące naukę świadomej twórczości plastycznej, tworzenie malarskich, rysunkowych zadań plastycznych z natury (martwa natura, pejzaż, studium postaci) i wyobraźni (swobodna ekspresja, fantastyka) uzupełnione komentarzem, wskazaniem, przykładów inspiracji w sztuce, opisem cech wybranych zjawisk artystycznych w historii sztuki, nauką zasad budowania kompozycji plastycznej, pogłębieniem wiedzy na temat języka plastyki. Dodatkowym uzupełnieniem będą wyjścia na wystawy i sezonowe wykonywanie prac w plenerze. Zajęcia dają możliwość przygotowania zestawu prac do przedstawienia przez kandydatów do szkół plastycznych i pogłębienia wiedzy o sztuce.

młodzież 12-21 lat - piątki, godz. 16:15-18:45

Opłaty:
100 zł / m-c

Obecnie zajęcia są prowadzone w formie online.

Prowadzący:
Beata Mikulik - plastyk zajmujący się twórczością dzieci, młodzieży, dorosłych amatorów. Absolwentka wychowania plastycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) na UMCS w Lublinie. Autorka ilustracji, publikacji metodycznych dla nauczycieli, ćwiczeń dla uczniów. Tworzy różnorodne warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, w których bierze pod uwagę potrzebę i radość tworzenia dzieci, zachowanie indywidualności, rozwój artystyczny starszych uczestników i kształtowanie ich kreatywności, z ciepłem podejścia do uczestników łączy duże wymagania artystyczne. Uczestnicy jej zajęć otrzymywali i otrzymują wiele nagród w konkursach i przeglądach.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
piątki, g. 16.15-18.45- młodzież 12-21 lat


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również