Lista zajęć V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego rocznik 2012-2010

V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego rocznik 2012-2010

Kategoria

sport / inne

Opis

V MIKOLAJKOWY TURNIEJ TENISA STOLOWEGO 4 GRUDZIEŃ 2021r.

 1. CEL TURNIEJU
  • popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Izabelin
  • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom
  • integracja i aktywizacja mieszkańców gminy do zachowań prozdrowotnych jako alternatywy do zachowań
  ryzykownych
  • rywalizacja zgodnie z zasadami Fair Play
  1. ORGANIZATOR
   Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21.
  2. TERMIN I MIEJSCE
   4 grudnia 2021 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 15:00, duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w
   Izabelinie,
   ul. 3 Maja 49 (wejście od bieżni).
  3. PROGRAM
   08:30 otwarcie biura zawodów (potwierdzenie udziału, rozgrzewka)
   9:00 - 11:00 rozgrywki w kategorii “Rodzina”
   10:00 rozgrywki w kategoriach: rocznik 2012 - 2010; rocznik 2006 - 2009; OPEN Kobiety
   11:00 rozgrywki w kategorii OPEN
   14:30 wręczenie nagród, zakończenie turnieju
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
  5. W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Izabelin. Turniej jest bezpłatny.
  6. V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego jest turniejem amatorskim, dopuszcza się do rozgrywek
   zawodników IV i V ligi.
  7. ZGŁOSZENIA przez strefę zajęć: www.centrum.izabelin.pl będą przyjmowane do 1 grudnia, do
   godziny 15:00, więcej informacji w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin, nr tel. 22 752 68 00 w godz.
   9:00-16:00
  8. O wpisaniu na listę startową i rozstawieniu w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
  9. Osoby niepełnoletnie są zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który składa oświadczenie,
   wzór oświadczenia na stronie www.centrum.izabelin.pl
  10. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY GRY
  11. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
   ● rocznik 2012 - 2010
   ● rocznik 2006 - 2009
   ● OPEN Kobiety
   ● OPEN
   ● RODZINA - drużyna dwuosobowa składająca się z dwóch członków jednej rodziny w dowolnej
   konfiguracji osobowej bez ograniczeń wiekowych
  12. Maksymalna liczba osób w każdej kategorii OPEN wynosi 32 osoby, pozostałych w kategoriach 16 osób w
   kategorii Rodzina - 16 drużyn.
  13. Każdy z uczestników może wziąć udział w 2 kategoriach: indywidualnej i kategorii Rodzina.
   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i łączenia kategorii w zależności od liczby zgłoszonych
   uczestników.
  14. O wyborze systemu rozgrywek decyduje Sędzia Główny w dniu rozgrywania turnieju, system zostanie
   dopasowany do liczby zgłoszonych uczestników.
  15. Zasady gry ustala Organizator na podstawie przepisów PZTS.
  16. Pojedynki są rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set prowadzony do 11 punktów (dotyczy to
   również meczów finałowych).
  17. Mecze mogą być sędziowane przez uczestników turnieju, w myśl zasady Fair Play.
  18. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.
  19. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i butów na zmianę, noszenia
   maseczki, w czasie rozgrywania meczu może zdjąć maseczkę.
  20. NAGRODY
   Medale za zajęcie miejsca od I do III, puchar za zwycięstwo w danej kategorii, upominki.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 sb, 10:00
04.12.2021
4 godz. Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego DUŻA SALA

Recenzje

brak recenzji