Lista zajęć Karol Pantelewicz fotoopowieści-warsztaty fotograficzne

Fotoopowieści-warsztaty fotograficzne

Kategoria

sztuka / fotografia

Opis

Uczestnicy wspólnie z prowadzącym przemierzać będą z aparatami w dłoni interesujące tereny na Bielanach. Będą uruchamiać swoją wrażliwość na otaczający ich świat, napotkane miejsca, ludzi i sytuacje. Będą także wyostrzać swój zmysł estetyczny, stosując w praktyce umiejętności techniczne, zasady kompozycji, reguły estetyki poznane w części teoretycznej. Spacery fotograficzne będą odbywać się w dogodnym dla uczestników terminie (soboty). Uzupełnieniem będą zajęcia stacjonarne, odbywające się naprzemiennie z fotospacerami.

Podczas zajęć stacjonarnych instruktor, wspólnie z uczestnikami, omawiać będzie zrobione przez nich zdjęcia, podsuwając pomysły przydatne do dalszego rozwoju umiejętności. Będziemy wspólnie z uczestnikami zastanawiać się nad wymową każdego spaceru i tematu zebranych fotografii i wspólnie redagować tekst, który będzie towarzyszył zdjęciom, gdy zostaną opublikowane na stronie projektu w wybranym medium społecznościowym (np. Facebook lub Instagram). Zdjęcia i teksty będą stanowiły spójną narrację, a jednocześnie jej przygotowywanie będzie dla uczestników okazją do wprawienia się w tworzeniu tekstów dziennikarskich, takich jak reportaż czy esej. W przyszłości owe „fotoopowieści” będą mogły zostać zebrane i wydane w osobnej publikacji – w formie elektronicznej lub papierowej.

Część teoretyczna umożliwi uczestnikom poznanie zasad kompozycyjnych i estetycznych, przydatnych dla fotografa, a także zapoznanie się z (i zainspirowanie) twórczością wybranych uznanych fotografów. Wspólnie z uczestnikami będziemy m.in. oglądać i komentować nagradzane i interesujące cykle fotograficzne. Uczestnicy poznają też przydatne pojęcia, takie jak „mocny punkt”, „złota godzina”, terminologię fotograficzną i ze słownika sztuki, a także elementy przydatnej wiedzy technicznej. Fotografia dokumentalna jest nakierowana na otaczającą nas rzeczywistość. Nie przetwarza jej tak dalece jak fotografia tzw. „kreacyjna” (ani też zresztą tak, jak „modowa”), ale też nie jest spojrzeniem całkowicie obiektywnym, nie jest stricte reportażem. W fotografii dokumentalnej jest miejsce na autorską wypowiedź o subiektywnym przeżywaniu zjawiska, którego było się świadkiem. Zjawiskiem tym może być zarówno miasto (i spacer w nim), inni ludzie i ich losy, jak i historia osobista.

Warsztaty prowadzi Karol Pantelewicz.

Terminy:

spacery w soboty (2 x w miesiącu), zajęcia stacjonarne w BOK (2 x w miesiącu).

Harmonogram spotkań w trakcie ustaleń.

Koszt:

zajęcia próbne jednorazowe: 50 zł
160 zł ryczałt miesięczny

Opłata za zajęcia jest ryczałtowa i obowiązuje bez względu na realizowaną w miesiącu ilość zajęć.

Ważne!

Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać:

przelewem na konto BOK: 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również