Lista zajęć Anna Maria Komorowska ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI (Filia Pogodna)

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI (Filia Pogodna)

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI
Instruktor: Anna Maria Komorowska - Aktorka teatralna i estradowa, muzyk, wokalistka
Wiek: 8-14 lat
Termin zajęć: wtorek, godz. 19:00-20:30 prowadzimy nabór do grupy teatralnej !
Koszt: 130 zł/m-c

Opis zajęć:
AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży przejawiających uzdolnienia artystyczne
i zainteresowanych rozwijaniem umiejętności aktorskich.

 1. Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
  • Zajęcia integracyjne, zabawy oparte na dramie, improwizacja zbiorowa .
  • Choreografia a scena – ruch abstrakcyjny w teatrze,
  • Ruch, głos, rytm – aktor
  • Głos w pracy aktora
  • Ruch sceniczny – jako ważne narzędzie aktorskie
  • Inspiracja – słowem, obrazem – drogą do zbudowania sceny
  • Praca nad indywidualnymi etiudami
 2. Cele programu:
  • wspieranie zainteresowania aktorstwem i teatrem
  • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
  • kształtowanie umiejętności społecznych
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
  • nauka etyki teatralnej – umiejętności współpracy, uważności na partnera scenicznego, szacunku do
   sceny
  • praca nad ruchem scenicznym
  • rozwijanie twórczego myślenia
  • rozwijanie myślenia abstrakcyjnego
  • tworzenie indywidualnych etiud
  • budowanie więzi emocjonalnej z uczestnikami warsztatów
  • rozwijanie empatii
 3. Metody pracy:
  • praktyczne przekazanie ćwiczeń podczas wspólnego działania z grupą
  • przedstawianie przykładów scen i objaśnianie możliwych rozwiązań
  • dyskusja z uczestnikami zajęć
  • inspirowanie do samodzielnego działania
  • wspólne przygotowywanie, oglądanie i omawianie prezentacji

Kontakt ws. sekcji: (22) 100 58 59 I 514 030 741

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również