Lista zajęć Edyta Kiesewetter Zespół wokalny ,,Sounds Good"

Zespół wokalny ,,Sounds Good"

Kategoria

muzyka / emisja głosu

Opis

Zajęcia wokalne grupy "Sounds Good" przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14-18 lat.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym 30 minut w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 14.00-19.00 oraz 60 minut w trybie grupowym we wtorki w godz. 18.00-19.00.

Celem zajęć indywidualnych jest wykształcenie prawidłowej emisji oraz impostacji głosu a więc skoordynowanie pracy aparatu głosowego i mięśni oddechowych, rozszerzenie skali głosu, zwiększenie jego siły, wykształcenie barwy. Dobór repertuaru jest indywidualny dostosowany do stopnia zaawansowania, predyspozycji, osobowości. Dużo uwagi poświęcamy interpretacji utworów. Zajęcia grupowe to nauka śpiewu w wielogłosie, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i współodpowiedzialności w dążeniu do wyznaczonego celu. Zajęcia dają możliwość obycia z mikrofonem, ze sceną, uczestnictwa w koncertach, festiwalach, konkursach wokalnych oraz nagraniach płyt. Zespół reprezentuje Dom Kultury "Włochy" oraz dzielnicę przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć muzycznych i kulturalnych na terenie Warszawy.

Przyjęcia do zespołu po indywidualnych konsultacjach.

Informacje: 502-879-678

Instruktor: Edyta Kiesewetter - dyplomowany muzyk, pedagog, menedżer i animator kultury. Od 1991 roku prowadzi na terenie Domu Kultury "Włochy" zajęcia wokalne oraz naukę gry na instrumentach klawiszowych

Opłata:
120 zł/m-c zajęcia 2 x tyg. (90 min. tygodniowo)

1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.
2. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia.
3. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.
4. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
5. Wypis z zajęć odbywa się przez stronę strefę zajęć poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji na profilu uczestnika.
6. Uczestnik zostaje ostatecznie wypisany z zajęć po zatwierdzeniu deklaracji chęci rezygnacji przez DK Włochy. Będzie to równoznaczne ze skleśleniem z listy uczestników.

Recenzje

Lidia W.
14.09.2022 19:12

Inni klienci oglądali również