Lista zajęć Karolina Szaturska English & Fun na Lato godz. 16.30 - 17.45 czwartek (16.07)

English & Fun na Lato godz. 16.30 - 17.45 czwartek (16.07)

Opis

Warsztaty plastyczno-językowe Fun&English

  • to wesoła i aktywna forma poznawania nowych słówek i zwrotów w języku angielskim poprzez gry i zabawy językowe. Tematem przewodnim jest ekologia – związane z nią zagadnienia będą się przewijać przez zajęcia w formie projektów plastyczno-ekologicznych będących okazją do zwrócenia uwagi na zjawiska, na które każdy z nas ma wpływ – recykling, czyli sortowanie odpadów i ponowne wykorzystywanie rzeczy, ochrona pszczół i innych zwierząt. Tworzenie projektów plastycznych to nie tylko okazja do zaspokojenia potrzeby działania manualnego dzieci, ale również sposób na ćwiczenie tzw. „classroom language” czyli uczenie się zwrotów po angielsku przydatnych w klasie. Nie trzeba ich tłumaczyć, bo instruktor, mówiąc po angielsku, jednocześnie demonstruje, co robi. Każdy warsztat jest skonstruowany jako odrębna całość, w której można uczestniczyć niezależnie od tego, czy bierze się udział w pojedynczych zajęciach czy w całym cyklu.

Po zajęciach dzieci:

a. potrafią określić jeden nowy obszar, w którym ich świadome działania mogą pomóc w ochronie Ziemi;
b. posiadają zasób nowych słówek i zwrotów w języku angielskim, które wielokrotnie powtórzą, przeczytają, zapiszą i wypowiedzą podczas śpiewania piosenek oraz uczestnictwa w grach i zabawach językowych;
c. przyniosą do domu owoc swojej pracy nad projektem plastycznym, ilustrującym dane zagadnienie ekologiczne i odwołującym się do przyswojonego materiału językowego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 czw, 16:30
16.07.2020
1 godz. 15 min. Warszawa,
Sala Szklana Pułapka 216, piętro II DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również