Lista zajęć Mirosław Pawliński Samoobrona dla kobiet w Misiu

Samoobrona dla kobiet w Misiu

Kategoria

sport / sztuki walki

Opis

Zajęcia obejmują podstawowe informacje dotyczące: obrona konieczna, stan prawny, nawyki ruchowe, czy strach może mobilizować, jak unikać agresji i przemocy, sytuacje zagrożeń i cała masa ćwiczenia. Oczywiście, przy okazji trochę kultury fizycznej w dobrym tego słowa znaczeniu – zachęcenie do uprawiania jakiekolwiek dyscypliny (nawet spacerów), a na zakończenie kilka słów o pierwszej pomocy.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji