Zumba

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
03.10.2019
Data zakończenia
30.06.2020
Organizator
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Typ
kursy
Kategoria
fitness ⟩ zumba
Liczba uczestników
15
Wolnych miejsc
-6
Wiek od
50 lat

Opis

Taneczne zajęcia ruchowe.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 11:00 oraz/lub czwartki w godz. 10:30 / sala taneczna.

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi:

1x w tygodniu: 60 PLN.

2x w tygodniu: 120 PLN.

UWAGA: uczestnik zapisujący się na zajęcia 1x w tygodniu wybiera dzień, w którym będzie uczęszczać na zajęcia (poniedziałek LUB czwartek) w uzgodnieniu z instruktorem.

Instruktor / prowadzenie: Kalina Duwadzińska - ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wydzia­le Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­d o­kiem naj­lep­szych polskich pe­da­go­gów tań­ca. Pod kie­run­kiem mi­strza Hari Padmana w Chennaju i Kapila Sharmy w Delhi kształ­ci­ła się w za­kre­sie kla­sycz­ne­go tań­ca Bharatanatyam i ryt­mi­ki karnatyc­kiej. Od 2005 ro­ku zwią­za­na jest z Indian Dance Group MOHINI, z któ­rą kon­cer­tu­je w ca­łej Polsce i za granicą pro­mu­jąc sztu­kę i kul­tu­rę Indii. Dzięki mediom społecznościowym twórczość zespo­łu cie­szy się ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród publiczności na całym świecie. W swoich pracach choreograficznych za po­mo­cą ję­zy­ka cia­ła kreu­je po­etyc­kie, in­tym­ne światy nasycone metaforami. Od 2006 ro­ku ja­ko in­struk­tor różnych technik tańca i ruchu współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi tań­ca i cen­tra­mi kul­tu­ry, gdzie dzie­li się z kur­san­ta­mi swo­ją wie­dzą, pa­sją i do­świad­cze­niem.

ZAJĘCIA TANECZNE w programie Młodzi 50+ to autorski kurs, podczas którego uczestnicy poprzez zabawę poznają podstawy tańców ze wszystkich zakątków świata. Mieszanka ciepłej muzyki i prostych sekwencji kroków pozwalaja zapomnieć o wysiłku potrzebnym do poprawy kondycji, wytrzymałości i koordynacji, a dzięki powtarzalności ćwiczeń uczestnicy łatwo dostrzegają swój własny postęp i czerpią coraz większą radość z tańca.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
1x w tygodniu (60zł)
2x w tygodniu (120 zł)


# Data Dzień Godzina Czas trwania Temat Grupa Sala Miasto
1 03.10.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
2 07.10.2019 poniedziałek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
3 10.10.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
4 14.10.2019 poniedziałek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
5 17.10.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
6 21.10.2019 poniedziałek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
7 24.10.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
8 28.10.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
9 31.10.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
10 04.11.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
11 07.11.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
12 14.11.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
13 18.11.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
14 21.11.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
15 25.11.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
16 28.11.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
17 02.12.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
18 05.12.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
19 09.12.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
20 12.12.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
21 16.12.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
22 19.12.2019 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
23 23.12.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
24 30.12.2019 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
25 02.01.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
26 09.01.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
27 13.01.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
28 16.01.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
29 20.01.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
30 23.01.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
31 27.01.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
32 30.01.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
33 03.02.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
34 06.02.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
35 10.02.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
36 13.02.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
37 17.02.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
38 20.02.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
39 24.02.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
40 27.02.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
41 02.03.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
42 05.03.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
43 09.03.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
44 12.03.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
45 16.03.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
46 19.03.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
47 23.03.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
48 26.03.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
49 30.03.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
50 02.04.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
51 06.04.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
52 09.04.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
53 16.04.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
54 20.04.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
55 23.04.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
56 27.04.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
57 30.04.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
58 04.05.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
59 07.05.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
60 11.05.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
61 14.05.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
62 18.05.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
63 21.05.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
64 25.05.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
65 28.05.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
66 01.06.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
67 04.06.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
68 08.06.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
69 15.06.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
70 18.06.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
71 22.06.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
72 25.06.2020 czwartek 10:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
73 29.06.2020 poniedziałek 11:00 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa